Schultz Consulting

Conecteaza-te pe LinkeIn

Cursuri autorizate : Asistent Relatii Publice si Comunicare

CURS AUTORIZAT ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE

Tipul programului - specializare
Denumirea ocupatiei – Asistent Relatii Publice si Comunicare
Codul COR al ocupatiei - 333906
Cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 40/6474/11.11.2010 Schultz Consulting
Nr. total de ore: 20
Nr. de ore teorie: 6
Nr. de ore practica: 14


Absolventii examenului final vor primi certificat de absolvire, in conformitate cu ocupatia de Asistent Relatii Publice si Comunicare, recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerul muncii, familiei si protectiei sociale.

Scop:

Sa dezvolte competente de Asistent Relatii publice si comunicare

Obiective:

La finalul cursului, fiecare participant va avea capacitatea de a:

 1. Folosi corect terminologia de specialitate;
 2. Demonstreze abilitati de comunicare;
 3. Planifica activitati de relatii publice;
 4. Utiliza instrumente de relatii publice;
 5. Demonstreze realizarea materialelor
 6. Demonstra organizarea de activitati de relatii publice;
 7. Demonstra evaluarea activitatilor de relatii publice;
 8. Cunoaste modalitati de comunicare organizationala;
 9. Cunoaste abordari in relatia cu clientii;
 10. Folosi tehnici de vanzare.

 

TEMATICA:

 

COMUNICAREA

 

Comunicarea ca instrument general de dezvoltare personală şi organizaţională

 • Scurte definiţii ale comunicării;
 • Modele: schema comunicării, elemente componente;
 • Delimitarea formelor de comunicare.
 • Câteva aplicaţii.

 

Comunicarea interpersonală:

 • Barierele în comunicarea interpersonală şi strategii de depăşire a lor. Persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală. Aplicaţii.

 

Tipuri de comunicare:

 • Comunicare scrisă;
 • Comunicarea verbală;
 • Comunicare nonverbală comportamenul kinestezic, elementele neurovegetative, poziţia corpului, zgomotele corporale, comportamenul tactil, comportamentul teritorial, folosirea mirosului, folosirea timpului, utilizarea artefactelor.
 • Exprimare vocală paralingvistică (ton, timbru, intonaţie).
 • Aplicaţii.

 


Comunicarea organizaţională

 • Comunicarea internă: forme ale comunicării interne şi utilizarea lor eficientă.
 • Aplicaţii.

 


RELAŢII PUBLICE

Funcţii ale relaţiilor publice 

 • Tendinţe în relaţiile publice
 • Realităţile şi funcţiile relaţiilor publice

 

Componente şi activităţi ale relaţiilor publice

 •  Publicul şi opinia publică
 •  Cercetarea pentru stabilirea condiţiilor de acţiune şi construirea strategiilor
 •  Rolul relaţiilor publice în dezvoltarea organizaţiei
 •  Canale de comunicare
 •  Tactici şi tehnici care fac strategiile de relaţii publice să dea roade
 •  Campaniile de relaţii publice
 •  Studii de caz

 


Instrumente ale relaţiilor publice:

 • Tipuri de instrumente;
 • Cum adaptăm instrumentele de relaţii publice la comunicarea cu diferite publicuri
 • Comunicarea cu presa: comunicatul de presă; stirea de presă; dosarul de presa; evenimentul de presă; ce e nou în relaţia cu presa.
 • Relaţiile guvernamentale şi instrumentele folosite în comunicarea cu autorităţile.
 • Instrumente folosite în comunicarea cu clienţii sau alţi parteneri ai organizaţiei.

 


Relaţiile publice un instrument folosit în relaţia cu clienţiiersuasiunea si comunicarea persuasiva in relatia cu clientii;

 • Modele de abordare a clienţilor

 

Relaţiile publice în gestiunea proiectelor

 • Managementul imaginii proiectului
 • Cerinţele de vizibilitate a proiectelor finanţate din fonduri europene
 • Tipuri de activităţi de relaţii publice în proiectele finanţate din fonduri europene:
  • comunicarea cu presa,
  • realizarea şi difuzarea de materiale de promovare a proiectului,
  • organizarea de evenimente,
  • parteneriatele.

 

Gestionarea crizelor prin comunicare si relatii publice

 • Comunicarea în situaţii de criză.COMPETENTE:
In Cadrul acestui curs, participantii isi vor insusi urmatoarele competente:

 1. Munca in echipe multidisciplinare (Identifica membrii echipei , Stabileste obiectivele , Faciliteaza schimburile de informatii)
 2. Dezvoltare profesionala ( Identifica necesitatile proprii de Perfectionare; Se autoinstruieste; Participa la cursuri de perfectionare si alte manifestari de specialitate.)
 3. Comunicare interactiva (Transmite si primeste informatii ,Participa la discutii pe teme Profesionale)
 4. Comunicare interpersonala (Evalueaza interlocutorul, Stabileste modul de comunicare, Transmite informatii)
 5. Planificarea activitatii proprii (Identifica sarcinile de indeplinit, Stabileste si aloca resursele, Planifica activitatile proprii)
 6. Realizarea materialelor (Selecteaza suporturile mediatice, Proiecteaza materialele, Asista realizarea materialelor, Organizeaza distributia catre grupurile/ publicurile tinta)
 7. Organizarea de evenimente (Organizarea bazei de date cu participanti, Transmite invitatiile participantilor, Mentine legatura cu furnizorii, Participa la implementarea Evenimentului, Distribuie scrisorile de multumire participantilor)
 8. Organizarea campaniilor integrate (Stabileste obiectivele , Stabileste publicurile tinta, Propune strategia de campanie , Gestioneaza resursele alocate Campaniei, Monitorizeaza eficacitatea campaniei)
 9. Evaluarea eficientei programelor de relatii Publice (Stabileste criterii de evaluare , Aplica criterii de evaluare , Analizeaza rezultatele aplicarii Criteriilor, Propune solutii pentru cresterea eficientei)
 10. Participa la eficientizarea comunicarii in Organizatie (Colecteaza informatii,  Analizeaza informatii , Propune programe de integrare/fidelizare a angajatilor organizatiei, Propune masuri ameliorative)
 11. Mentinerea relatiilor cu mass-media (Construieste baza de date a persoanelor de contact, Actualizeaza baza de date , Mentine relatii formale cu jurnalistii)
 12. Pregatirea intalnirilor de lucru (Identifica tematica intalnirii,  Elaboreaza agenda intalnirii, Asigura conditiile de desfasurare ale intalnirii)

Cursuri Asistent Relatii Publice si Comunicare disponibile:

Asistent Relatii Publice si Comunicare, Perioada: 7-9 noiembrie 2014
Descarca oferta
Agenda cursului
Fisa de inscriere